Minder ziekteverzuim door de aanwezigheid van planten op kantoor

 In Blog

Uit onderzoek is gebleken dat werknemers zich maar liefst 20 procent minder vaak ziek melden, wanneer hun werkomgeving omringd is door planten. Dat zijn bijna 2 ziektedagen minder per werknemer, per jaar!

Onderzoeken naar planten op kantoor

Er zijn onderzoeken gedaan in ruimtes met en zonder de aanwezigheid van planten. De ruimtes zijn in beide opties, door zowel de wetenschappers als door de medewerkers, beoordeeld en uit die onderzoeken kwam naar voren dat planten meer voordelen hebben dan we voorheen dachten. Welke dit zijn vertellen we hieronder.

> De gemoedstoestand verbeteren met planten op kantoor

Uit onderzoek is gebleken dat wanneer de kantoor- of werkruimte ingericht is met een aantal planten, de werknemer buiten werktijd minder piekert of klaagt over haar of zijn werk. De gemoedstoestand van de werknemer blijkt dus positiever te worden dan wanneer de werknemer in een ruimte werkt zonder beplanting.

Planten op kantoor

Uit het onderzoek komt naar voren dat een plant zorgt voor een ontspannen sfeer. Werknemers gaven aan zich gezonder en meer tevreden te voelen.

> Temperatuurbeheersing door planten op kantoor

In een kantoorruimte heb je vaak met verschillende werknemers te maken. Zo heeft iedereen haar of zijn eigen voorkeur en wens voor een bepaalde temperatuur. Wel of geen airco, wel of geen raam open, enzovoort. Wanneer je kantoorruimte gevuld is met planten blijkt niet alleen dat de luchtkwaliteit veel beter is maar het blijkt ook dat bijna iedereen de temperatuur in de ruimte als een stuk aangenamer ervaart. Zo komt het minder vaak voor dat de ene werknemer het bijvoorbeeld koud heeft en de andere werknemer de temperatuur juist heel warm vindt.

Planten op kantoor

Planten hebben de gave om in een ruimte de schadelijke stoffen uit de lucht te filteren en juist meer zuurstof en ook een hogere luchtvochtigheid te creëren. 

> De productiviteit bevorderen door planten op kantoor

Het werken in een ruimte met planten blijkt ook nog eens een positief effect op je productiviteit en op je creativiteit te hebben. Het positieve effect op de creativiteit van de werknemer, komt waarschijnlijk doordat de planten voor meer rust zorgen en dat er daardoor meer ruimte gecreëerd kan worden voor creatieve en nieuwe ideeën!

Kortom, planten op kantoor zijn een succes!

 

Op zoek naar een thuiswerkplek?  
KLIK HIER