Onze heimwee naar kantoor

 In Blog

Mensen met een kantoorbaan die thuis kunnen werken doen dit inmiddels al zo’n 8 maanden. Wat is het effect hiervan? We werken immers massaal thuis en in de geschiedenis is dat nog nooit zo veel geweest.

Op het moment van schrijven is de tweede coronagolf in volle gang. Wat weer betekent dat het massale thuiswerken nog niet ten einde is. Veel mensen vragen zich af, wordt dit een blijvende verschuiving? Of gaan we weer terug naar de tijden zoals deze voor de coronacrisis waren? Het echte antwoord weet niemand, maar enkele onderzoeken laten wel verrassende resultaten zien.

heimwee-naar-kantoor

De coronacrisis zorgt niet voor meer stress onder werknemers

Ondernemers die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis zullen hoogstwaarschijnlijk te maken krijgen met veel meer stress. Maar de stress en het aantal burn-out klachten onder medewerkers bij bedrijven lijkt het zelfde gebleken. Deze uitkomst ontdekten we in een recentelijk breed TNO-onderzoek. Wel zijn de cijfers uit dit onderzoek van vlak voor de tweede golf. Maar de tweede golf en de daarbij horende maatregelen werden toch veelal als minder schokkend ervaren dan de eerste keer.

Meer tijd over

Grote bedrijven waar honderden of duizenden mensen werken ervaren een compleet nieuwe realiteit. Bij veel bedrijven waar thuiswerken goed wordt gefaciliteerd is de verhouding ongeveer één op tien. Dat betekent dat als een bedrijf waar normaal 1.000 mensen werken daar nu slechts 100 mensen op kantoor rondlopen. Dit zorgt voor veel medewerkers voor extra tijd. Zo zijn ze bijvoorbeeld geen tijd kwijt aan reistijd en worden ze minder afgeleid dan op kantoor.

Keerzijde

Ondanks de voordelen hebben de meeste werknemers toch heimwee naar kantoor. Voor sommige activiteiten blijft het kantoor toch wel onmisbaar. Denk maar bijvoorbeeld aan het inwerken van een collega. Een vergadering online is best te doen, maar een nieuwe medewerker inwerken is toch wat lastiger volledig online.

Ook de sfeer en het sociale contact wordt erg gemist. En in een optimaal presterend team kan soms een bepaalde positieve energie rondhangen waardoor je zelf ook meer gedaan krijgt. De borrel op vrijdagmiddag wordt ook gemist. Even de week bespreken en stil staan bij de successen van die week versterkt de onderlinge samenwerking.

Hoe lang we met zijn allen nog thuiswerken blijft onduidelijk. Maar ergens in de lente van 2021 kunnen we onze conclusies wellicht enigszins gaan trekken. Heeft u tot die tijd (maar uiteraard ook daarna) tijdelijke werkplekken nodig? Wij zijn u graag van dienst.

 

Op zoek naar een thuiswerkplek?  
KLIK HIER